Kontakt tel. +48 783 695 903

Szkolenia dla dzieci i młodzieży

W obecnych czasach już od najmłodszych lat mamy do czynienia z natłokiem informacji. Dzieci coraz częściej zmagają się z przeciążeniem zadaniami oraz zajęciami szkolnymi i pozaszkolnymi. Praktycznie niemożliwe jest całkowite odizolowanie naszych pociech od negatywnego wpływu technologii i wymagań społecznych, dlatego tak ważne jest aby chronić nasze dziecko poprzez przygotowanie go do życia w dzisiejszej rzeczywistości na poziomie psychologicznym.

Jeśli mają Państwo zapotrzebowanie na szkolenie w zakresie innym niż wymienione, zachęcamy do kontaktu - rodzaje warsztatów i szkoleń możemy dopasować indywidualnie do Klienta.

1. „Nie taki egzamin straszny jak go malują” – cykl spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży na temat radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych (także w ramach przygotowania emocjonalnego do egzaminu ósmoklasisty)

 • Do kogo kierowane są warsztaty?
 • Warsztaty kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, z podziałem na klasy: 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej. Celem podziału spotkań według kategorii wiekowej jest dostosowanie treści i zadań praktycznych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka. Udział w warsztatach zaleca się szczególnie dzieciom przeciążonym zadaniami oraz zajęciami szkolnymi i pozaszkolnymi, dzieciom zmagającym się z nadmiernym stresem związanym z sytuacjami szkolnymi a także młodzieży przygotowującej się do egzaminu ósmoklasisty.
 • Celem warsztatów jest:
  • poznanie czym jest stres oraz jakie funkcje spełnia,
  • poznanie budowy mózgu (omówienie zagadnienia w ciekawej dla dzieci formie),
  • poznanie możliwych źródeł stresu oraz sposobów rozpoznawania objawów stresu,
  • nauka technik radzenia sobie ze stresem oraz technik relaksacji,
  • trening mózgu – trening uważności i skupienia uwagi jako jeden ze sposób na pozbycie się stresu – wyciszania się,
  • umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji związanych ze stresem,
  • nauka pielęgnowania emocji sprzyjających wyciszeniu,
  • psychoedukacja na temat wpływu stylu życia na odczuwane napięcie.
 • Czas trwania warsztatów:
 • 4 spotkania po 60 minut. Łącznie 4 godziny zegarowe.
 • Koszt warsztatów:
 • Każde warsztaty dopasowujemy do potrzeb Klienta. Dopiero po ustaleniu ich ostatecznej formy z Klientem możemy oszacować koszt ich przeprowadzenia. Zachęcamy do kontaktu - LINK.

2. Trening koncentracji dla uczniów – warsztaty dla dzieci w przedziałach wiekowych 6-9 lat, 10-13 lat oraz 14-16 lat.

 • Do kogo kierowane są warsztaty?
 • Warsztaty kierowane są do dzieci w wieku 6-9 lat, 10-13 lat oraz 14-16 lat, które przejawiają trudności z koncentracją, bądź chcą wydłużyć czas swojego skupienia, co zdecydowanie przekłada się na możliwości osiągania lepszych efektów w nauce. Warsztaty zostały celowo podzielone na trzy grupy – według kategorii wiekowej, dzięki czemu ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka. Spotkania szczególnie polecane dla dzieci ze zdiagnozowaną nadpobudliwością ruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz dla młodzieży przygotowującej się do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
 • Celem warsztatów jest:
  • nauka dzieci odrzucania nadmiaru informacji i skupienia uwagi na istotnych zagadnieniach,
  • ćwiczenie wydłużania koncentracji,
  • nauka technik relaksacji,
  • trening „mieszczenia się w czasie” – wykonywanie zadań szybko i poprawnie,
  • wzbudzenie zaciekawienia u dzieci, dla których większość zadań szkolnych wydaje się „nudna i niepotrzebna”.
 • Czas trwania warsztatów:
  • dzieci w wieku 6-9 lat: 3 spotkania po 45 minut. Łącznie 2 godziny 15 minut,
  • dzieci w wieku 10-13 lat: 3 spotkania po 60 minut. Łącznie 3 godziny zegarowe,
  • dzieci w wieku 14-16 lat: 3 spotkania po 80 minut. Łącznie 4 godziny zegarowe.
 • Koszt warsztatów:
 • Każde warsztaty dopasowujemy do potrzeb Klienta. Dopiero po ustaleniu ich ostatecznej formy z Klientem możemy oszacować koszt ich przeprowadzenia. Zachęcamy do kontaktu - LINK.

REJESTRACJA

Terminy wizyt dostosowujemy do potrzeb i możliwości naszych Pacjentów.
Serdecznie zapraszamy!


 • Godziny rejestracji:
  Poniedziałek - Piątek 08:00 - 18:00

Masz jakieś pytania lub wątpliwości?

Kliknij tutaj