Kontakt tel. +48 783 695 903

Usługi

Ośrodek Badań Psychologicznych Marta Nowak oferuje szeroki zakres usług, które można podzielić na następujące kategorie: badania psychotechniczne, usługi psychologiczne oraz szkolenia i warsztaty. Szczegółowy opis wszystkich usług mogą Państwo znaleźć poniżej.

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE

 • wstępne i okresowe badania psychologiczne (tzw. psychotesty) kierowców:
  • kierowca zawodowy lub kandydat (kwalifikacja) na kierowcę zawodowego kat.: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E,
  • kierowca samochodu służbowego kat. B,
  • egzaminator lub instruktor nauki jazdy, także kandydat na egzaminatora bądź instruktora nauki jazdy,
  • kierowca tramwaju lub kandydat na kierowcę tramwaju,
  • kierowca taxi lub kandydat na kierowcę taxi,
  • kierowca z zatrzymanym prawem jazdy za spowodowanie wypadku, przekroczenie punktów karnych lub prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych,
  • kierowca przewożący towary niebezpieczne,
  • kierowca przewożący wartości pieniężne,
  • kierowca pojazdu uprzywilejowanego.
 • osoby, które zostały skierowane przez lekarza, policję, starostę,
 • operator wózka widłowego, maszyn budowlanych, dźwigu lub kierowca wózków jezdnych,
 • badanie psychologiczne osób wykonujących prace na wysokości,
 • badanie psychologiczne osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej,
 • badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie (badanie w ciemni).

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

 • konsultacje psychologiczne,
 • doradztwo zawodowe dla osób chcących przekwalifikować się oraz na początkowym etapie wyboru ścieżki zawodowej lub edukacji,
 • rekrutacje pracowników – udział w rekrutacji na poziomie selekcji kandydatów z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych dostępnych wyłącznie dla psychologów,
 • diagnozy psychologiczne organizacji oraz pomoc w tworzeniu planów naprawczych,
 • wychowanie komunikacyjne – spotkania indywidualne lub grupowe w formie wykładów lub warsztatów,

SZKOLENIA I WARSZTATY

Szkolenia i warsztaty oferowane przez Ośrodek Badań Psychologicznych Marta Nowak skierowane są zarówno dla firm jak i osób indywidualnych. Szkolenia zawierają m.in. tematy z zakresu psychologii pracy i organizacji, edukacji komunikacyjnej, komunikacji interpersonalnej itp. Pełna lista przeprowadzanych szkoleń przedstawiona jest poniżej:

 • Dla dorosłych
  • Radzenie sobie ze stresem – w jaki sposób kontrolować emocje oraz jak wprowadzić w swoje życie zasadę „work-life balance”, czyli równowagę pomiędzy pracą a życiem.
  • Zarządzanie codziennością – w jaki sposób efektywnie planować i realizować zadania w pracy oraz życiowe cele?
  • Gotowość szkolna dziecka – warsztaty dla rodziców, którzy chcą pomóc dzieciom w drodze do szkoły.
  • Trening koncentracji dla uczniów – szkolenie dla rodziców dzieci w przedziałach wiekowych 6-9 lat, 10-13 lat oraz 14-16 lat.
  • Motywacja do działania – w jaki sposób zmierzać do celu i nie odpuszczać?
  • Asertywność na co dzień – warsztaty życia w zgodzie ze sobą i z innymi.
  • Zobacz więcej...
 • Dla dzieci i młodzieży
  • „Nie taki egzamin straszny jak go malują” – cykl spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży na temat radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych (także w ramach przygotowania emocjonalnego do egzaminu ósmoklasisty).
  • Trening koncentracji dla uczniów – warsztaty dla dzieci w przedziałach wiekowych 6-9 lat, 10-13 lat oraz 14-16 lat.
  • Zobacz więcej...

BADANIA PSYCHOLOGICZNE OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POZWOLENIE NA BROŃ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. nr 0, poz. 2210) badanie psychologiczne wykonuje się w przypadku ubiegania się o pozwolenia na broń. Istnieje możliwość ubiegania się o broń w celach:

 • ochrony osobistej,
 • łowieckich,
 • sportowych,
 • kolekcjonerskich,
 • pamiątkowych,
 • szkoleniowych,
 • realizacji rekonstrukcji historycznych.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE OSÓB WYKONUJĄCYCH LUB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWODY OKREŚLONE W USTAWACH

Badania skierowane są dla:

 • sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, kuratorów i komorników sądowych,
 • inspektorów transportu drogowego,
 • strażników miejskich i gminnych,
 • osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,
 • osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
 • osób posiadających prawo lub ubiegających się o kierowanie działalnością gospodarczą, w tym także osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami dla wojska lub policji,
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • pracowników zabezpieczenia technicznego.

REJESTRACJA

Terminy wizyt dostosowujemy do potrzeb i możliwości naszych Pacjentów.
Serdecznie zapraszamy!


 • Godziny rejestracji:
  Poniedziałek - Piątek 08:00 - 18:00

Masz jakieś pytania lub wątpliwości?

Kliknij tutaj