Kontakt tel. +48 783 695 903

Przebieg badań

W zależności od rodzaju przeprowadzanych badań psychotechnicznych oraz wykonywanego zawodu pacjenta przebieg badań może się od siebie różnić. Istnieją jednak pewne wytyczne, dzięki którym przebieg takiego badania da się uogólnić i podzielić na trzy odrębne etapy.

Etap 1

W pierwszej kolejności badany zobligowany jest do wypełnienia kwestionariuszy i rozwiązania testów pisemnych, które mają na celu sprawdzenie m.in. typu osobowości, poziomu koncentracji uwagi, spostrzegawczości czy prawidłowego myślenia.

Etap 2

Po zakończeniu części pisemnej badany wykonuje testy aparaturowe – w zależności od celu badania (wykonywanego zawodu) stosuje się różne testy aparaturowe, które sprawdzają m.in. widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość oraz adekwatność reakcji.

Etap 3

Ostatnim elementem badania jest wywiad, czyli rozmowa psychologa z osobą badaną. Jest to decydująca faza badania równie ważna co pozostałe. Zebranie wywiadu w zależności od pacjenta może trwać od kilku do kilkunastu minut.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości?

Kliknij tutaj