Kontakt tel. +48 783 695 903

PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Badania psychotechniczne oraz inne usługi psychologiczne wykonywane są przez specjalistów w dziedzinie psychologii. Zapewniamy profesjonalną aparaturę oraz rzetelne metody badania poprzez między innymi odpowiedni dobór kwestionariuszy.

WYSOKA JAKOŚĆ

Jakość przeprowadzonych badań wynika zarówno z profesjonalnej aparatury i rzetelnych metod badania jak również ze zindywidualizowanego podejścia specjalisty do osoby badanej. Jakość tę potwierdzają pacjenci i klienci korzystający z usług pracowni.

DBAŁOŚĆ O KLIENTA

W trosce o dobro klienta (pacjenta) sposób pracy dobierany jest w miarę możliwości indywidualnie, dzięki czemu relacje psychologa z klientem (pacjentem) oparte są na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu, a spotkania przebiegają w przyjemnej atmosferze.

Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy

Ośrodek Badań Psychologicznych Marta Nowak oferuje Państwu nie tylko szeroki zakres usług psychologicznych, ale także zapewnia wykonywanie badań lekarskich zdolności do prac, badań dla kierowców, operatorów, badań wysokościowych i innych wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy. Dzięki temu mają Państwo możliwość wykonać wszystkie niezbędne badania w ciągu jednego dnia odwiedzając przy tym wyłącznie jedną placówkę.

uslugi_psychologia_transportu.webp

Psychologia transportu

Badania kierowców wszystkich kategorii (w tym kwalifikacje na kierowców), operatorów wózków widłowych, dźwigów, koparek i innych maszyn budowlanych, osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie.
Zobacz więcej...

uslugi_zawody.webp

Wydawanie orzeczeń dla zawodów wskazanych w ustawach

Badania psychologiczne osób wykonujących zawody określone w ustawach. Orzeczenia m. in. dla sędziów, prokuratorów, pracowników ochrony fizycznej, inspektorów transportu drogowego, strażników miejskich, detektywów, pracowników zabezpieczenia technicznego.
Zobacz więcej...

uslugi_bron.webp

Wydawanie pozwoleń na broń

Badania psychologiczne osób posiadających pozwolenie na broń lub ubiegających się o posiadanie broni w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych oraz do realizacji rekonstrukcji historycznych.
Zobacz więcej...

uslugi_warsztaty.webp

Szkolenia i warsztaty

Dla firm oraz osób indywidualnych z zakresu psychologii pracy i organizacji, edukacji komunikacyjnej, interpersonalnej itp. Wychowanie komunikacyjne w formie spotkań indywidualnych lub grupowych jako wykłady i warsztaty.
Zobacz więcej...

uslugi_doradztwo_zawodowe.webp

Doradztwo zawodowe

Spotkania z psychologiem w ramach konsultacji przy wyborze szkoły lub ścieżki zawodowej a także pomoc psychologiczna dla osób chcących się przekwalifikować.
Zobacz więcej...

uslugi_psychologia_pracy.webp

Psychologia pracy i organizacji

Rekrutacje pracowników, diagnozy psychologiczne organizacji oraz pomoc w tworzeniu planów naprawczych.
Zobacz więcej...

Usługi psychoterapeutyczne

Ośrodek Badań Psychologicznych Marta Nowak zapewnia Państwu również specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną w postaci psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej (psychoterapii par) i rodzinnej oraz konsultacji psychologicznych, wsparcia i poradnictwa dla rodziców.

uslugi_psychoterapie.webp

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapia rodzinna, małżeńska oraz psychoterapia par.
Zobacz więcej...

uslugi_interwencja_kryzysowa.webp

Interwencja kryzysowa

Przywrócenie równowagi psychicznej poprzez zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i redukcji lęku.
Zobacz więcej...

uslugi_wsparcie_i_porady_dla_rodzcow.webp

Wsparcie i porady dla rodziców

Trudności we wzajemnej komunikacji z dzieckiem, odmienne poglądy w kwestiach wychowawczych obojga rodziców, niepokojące zachowania dziecka/nastolatka, określenie gotowości szkolnej dziecka.
Zobacz więcej...

uslugi_konsultacje_psychoterapeutyczne.webp

Konsultacje psychoterapeutyczne

Rozmowa z psychologiem, wstępna diagnoza oraz pomoc w określeniu podstawowych trudności, ustalenie rodzaju zmiany, jaką osoba zgłaszająca się chciałaby uzyskać, jej zakresu oraz możliwej formy pomocy.
Zobacz więcej...

Masz jakieś pytania lub wątpliwości?

Kliknij tutaj